Korraldasime oma esimese rahvusvahelise koolituse, mis toimus 15.-21. septembril 2019 Viljandimaal! Ja see läks suurepäraselt!

Koolitusel osales 21 noorsootöötajat 9 riigist: Eestist, Madalmaadest, Hispaaniast, Portugalist, Kreekast, Põhja-Makedooniast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Türgist.

Koolituse peamine eesmärgiks oli:
1) aidata noorsootöötajates mõistvat-armastavat suhtumist arendada,
2) tutvustada osalevatele noorsootöötajatele mitteformaalse õppe meetodeid, mille abil suurendada armastuse tunnet oma kogukonnas,
3) panustada noorsootöötajate oskuste lihvimisse eelmainitud mitteformaalsete meetodite läbiviimisel.

Armastus ei tähenda meie jaoks ainult romantilist armastust. Armastus on Euroopa baasväärtus, mis on ka inimõiguste aluseks.  Armastuse tunde suurendamine vähendab viha, seega ka vihakõnet, radikaliseerumist, jne. Armastus on tolerantsuse nurgakivi. Sellise tolerantsuse, kus mõistmine laieneb ka neile, keda on esmapilgul raske mõista.

Mõned märksõnad sellest, millega töötasime:

  • Olla teiste inimeste ees ilma maskita,
  • Rääkida südamest ja kuulata täie südamega,
  • Keskendumine kehas toimuvatele tunnetele,
  • Andestamine neile, kellele vaja,
  • Ebavajalikust lahti laskmine,
  • Grupi toetava efektiga.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.